Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Internetová úřední deska
MÍSTO A ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Drahany zveřejňuje informace následujícími způsoby

 • na úřední desce – před úřadem městyse,
 • na internetové úřední desce,
 • informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

1. Ústně

 • osobně na Úřadě městyse Drahany v úředních dnech a v úředních hodinách,
 • telefonicky na tel. č.: 582 395 021,
 • na adrese: Drahany 26, 798 61 Drahany,
 • faxem na fax. č.: 582 395 671.

2. Elektronickou poštou

 • e-mail: oudrahany@iol.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis).

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Vyvěšeno


Magistrát města Prostějova
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Rozstání
vyvěšeno dne 18.10.2017

Sdružení obcí střední Moravy
Rozpočtová odpovědnost
zveřejňování dokumentů
vyvěšeno dne 17.10.2017

Újezdní úřad Březina
Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 11/2017
vyvěšeno dne 16.10.2017

Městys Drahany
Termín konání voleb
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
vyvěšeno dne 5.10.2017

Městys Drahany
Záměr pronájmu
nebytových prostor části p.č. 117/3
vyvěšeno dne 19.9.2017

Magistrát města Prostějova
Oznámení
o pokračování řízení - oprava vodní nádrže Drahany
vyvěšeno dne 18.9.2017

Městys Drahany
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
vyvěšeno dne 8.9.2017

Městys Drahany
Oznámení o volebním okrsku
vyvěšeno dne 5.9.2017

Statní pozemkový úřad
Nabídka pozemků k pronájmu
vyvěšeno dne 2.8.2017

Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web