Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Internetová úřední deska
MÍSTO A ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Drahany zveřejňuje informace následujícími způsoby

 • na úřední desce – před úřadem městyse,
 • na internetové úřední desce,
 • informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

1. Ústně

 • osobně na Úřadě městyse Drahany v úředních dnech a v úředních hodinách,
 • telefonicky na tel. č.: 582 395 021,
 • na adrese: Drahany 26, 798 61 Drahany,
 • faxem na fax. č.: 582 395 671.

2. Elektronickou poštou

 • e-mail: oudrahany@iol.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis).

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Vyvěšeno


Městys Drahany - závěrečný účet
Návrh závěrečného účtu na rok 2017
Fin 2-12 M
Příloha
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Výkaz zisku a ztráty JMZŠ a MŠ Drahany
Rozvaha JMZŠ a MŠ Drahany
Příloha JMZŠ a MŠ Drahany
vyvěšeno dne 1.6.2018

Městys Drahany
OZV 1-2018
vyvěšeno dne 29.5.2018

Městys Drahany
Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
vyvěšeno dne 25.5.2018

Svazek obcí Drahansko a okolí
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017
Fin 2-12M 2017
Rozvaha 2017
Výkaz zisku a ztráty 2017
Příloha 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
vyvěšeno dne 25.5.2018

Mikroregion Protivanovsko Závěrečný účet za rok 2017
Zpráva přezkoumání hospodaření
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz FIN 2-12 M
Rozvaha
Příloha
vyvěšeno dne 18.5.2018

Finanční úřad
Veřejná vyhláška
daň z nemovitých věcí na rok 2018
vyvěšeno dne 21.4.2018

Statní pozemkový úřad
Nabídka pozemků k pronájmu
vyvěšeno dne 7.2.2018

Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web