Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Internetová úřední deska
MÍSTO A ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Drahany zveřejňuje informace následujícími způsoby

 • na úřední desce – před úřadem městyse,
 • na internetové úřední desce,
 • informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

1. Ústně

 • osobně na Úřadě městyse Drahany v úředních dnech a v úředních hodinách,
 • telefonicky na tel. č.: 582 395 021,
 • na adrese: Drahany 26, 798 61 Drahany,
 • faxem na fax. č.: 582 395 671.

2. Elektronickou poštou

 • e-mail: oudrahany@iol.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis).

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Vyvěšeno


Městys Drahany
Počet členů volební komise
vyvěšeno dne 21.8.2017

Újezdní úřad Březina
Nařízení Újezdního úřadu Březina č.9/2017
vyvěšeno dne 14.8.2017

Újezdní úřad Březina
Nařízení Újezdního úřadu Březina č.8/2017
vyvěšeno dne 7.8.2017

Statní pozemkový úřad
Nabídka pozemků k pronájmu
vyvěšeno dne 2.8.2017

Magistrát města Prostějova
Odbor dopravy
Veřejná vyhláška
stanovení přechodné úpravy provozu
vyvěšeno dne 31.7.2017

E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení
o přerušení dodávky elektrické energie
vyvěšeno dne 31.7.2017

Vojenský veterinární ústav
Postup
při nálezu uhynulého divokého prasete ve VVP Březina
vyvěšeno dne 31.7.2017

Vojenský újezd Březina
dnem 1.8.2017 se nově stanovují režimová a bezpečnostní opatření
podrobnější informace na stránkách Vojenského újezdu Březina
vyvěšeno dne 27.7.2017

Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web