Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Čistička odpadních vodČistička

Dokumenty

Smlouva o odvádění odpadních vod
Ve formátu *.pdf
(k vytištění)

Ve formátu *.docx
(k vyplnění a odeslání)

Kanalizační řád

Provozní řád

Vlastník

Svazek obcí Drahansko a okolí
Protivanov 379
PSČ: 798 48

IČO: 750 55 694
DIČ: CZ 750 55 694

Kontaktní údaje

Korespondenční adresa:

Městys Drahany
Drahany 26
PSČ: 798 61

Zodpovědná osoba:
- Mgr. Milan Marek, předseda svazku
Tel.:+420 582 395 021
Mobil:+420 724 070 057
E-mail:oudrahany@iol.cz
Bankovní spojení: 279842327/0300
(Staré bankovní spojení platné do 30.6.2017: 272890246/0300)

Cena stočného

Cena stočného za m3 vypuštěné odpadní vody je stanovována vždy pro celý hospodářský rok - tedy od 1.července do 30.června následujícího roku. Pro aktuální hospodářský rok je cena stočného stanovena na 52 Kč/m3 bez DPH (59,8 Kč/m3 včetně 15% DPH)

Cena vodného (účtuje a stanovuje M.I.S.) je pro rok 2017 stanovena na 49 Kč/m3 bez DPH (56,35 Kč/m3 včetně 15% DPH), cena pro rok 2018 jestanovena na 52,15 Kč/m3 bez DPH (59,97 Kč/m3 včetně 15% DPH). Vodné účtuje společnost M.I.S. samostatně a posílá vlastní faktury.


Fakturace stočného

Fakturace je prováděna na základě platné smlouvy buď po jejím ukončení nebo vždy na konci zůčtovacího období které je stanoveno na poslední den v červnu. Faktura pak bude vyhotovena a zaslána během následujícího měsíce. U stanovování spotřeby dle vodoměrů M.I.S. bude odečet přebrán od tého společnosti, u vlastních vodoměrů provedou odečet zaměstnanci obce. Stav vodoměru je možno také nahlásit na úřadě Městyse Drahany.

Platba faktury může být provedena buď převodem na účet 272890246/0300 s variabilním symbolem dle faktury, nebo v hotovosti na úřadu městyse ve vyhlášených dnech. Zálohy je možno platit buď v hotovosti čtvrtletně na úřadu městyse ve vyhlášených dnech, nebo bezhotovostně převodem na účet 279842327/0300, kde jako variabilní symbol zadejte číslo smlouvy.

Pokud budete požadovat odečet vody napouštěné do bazénů, je tuto skutečnost potřeba nahlásit pokaždé , když bude bazén napouštěn. Zároveň prosíme, aby voda z bazénů nebyla na konci sezóny vypouštěna do splaškové kanalizace.


Kalkulace ceny

kalkulace-náklady kalkulace-stanovení ceny

Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web