Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Čistička odpadních vodČistička

Dokumenty

Smlouva o odvádění odpadních vod
Ve formátu *.pdf
(k vytištění)

Ve formátu *.docx
(k vyplnění a odeslání)

Kanalizační řád

Provozní řád

Vlastník

Svazek obcí Drahansko a okolí
Protivanov 379
PSČ: 798 48

IČO: 750 55 694
DIČ: CZ 750 55 694

Kontaktní údaje

Korespondenční adresa:

Městys Drahany
Drahany 26
PSČ: 798 61

Zodpovědná osoba:
- Mgr. Milan Marek, předseda svazku
Tel.:+420 528 395 021
Mobil:+420 724 070 057
E-mail:oudrahany@iol.cz
Bankovní spojení: 272890246/0300

Fakturace

Fakturace je prováděna na základě platné smlouvy buď po jejím ukončení nebo vždy na konci zůčtovacího období které je stanoveno na poslední den v červnu. Aktuální cena stočného pro toto zůčtovací období je stanovena na 63,83 Kč/m3.
Faktura pak bude vyhotovena a zaslána během následujícího měsíce. U stanovování spotřeby dle vodoměrů mis bude odečet přebrán od tého společnosti, u vlastních vodoměrů provedou odečet zaměstnanci obce.

Platba faktury může být provedena buď převodem na účet 272890246/0300 s variabilním symbolem dle faktury, nebo v hotovosti na úřadu městyse ve vyhlášených dnech.
Zálohy je možno platit buď v hotovosti čtvrtletně na úřadu městyse ve vyhlášených dnech, nebo bezhotovostně převodem na účet 272890246/0300, kde jako variabilní symbol zadejte číslo smlouvy.

Pokud budete požadovat odečet vody napouštěné do bazénů, je tuto skutečnost potřeba nahlásit pokaždé , když bude bazén napouštěn. Zároveň prosíme, aby voda z bazénů nebyla na konci sezóny vypouštěna do splaškové kanalizace.


Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web