Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Aktuality


Koncert v Lipovci

V neděli 25.2.2018 v 1700 hodin se v chrámu Narození Panny Marie v Lipovci uskuteční koncert Kněžské schóly. Společně vystupuje sedm kněží, kteří mají v programu gregoriánský chorál a středověkou polyfonii. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

další informace

aktualizováno dne 19.2.2018


Zasedání zastupitelstva

Městys Drahany zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí dne 26. února 2018 v 1800 hodin v zasedací místnosti městyse.

další informace

aktualizováno dne 16.2.2018


Zlatá vařečka

Sbor dobrovolných hasičův v Drahanech Vás srdečně zve na tradiční soutěžní akci Zlatá vařečka, která se bude konat v sobotu 24. února 2018. Nástup soutěžích v 800, 830- zakládání ohňů, vaření, 900- start branného závodu, 1130- ukončení vaření a branného závodu, 1230- vyhlášení výsledků a předání cen.

další informace

aktualizováno dne 15.2.0018


Úprava jízdních řádů

Vzhledem k četným stížnostem dojde k úpravám jízdních řádů autobusů společnosti ARRIVA MORAVA. Do čtvrtka 22.2.2018 bude probíhat připomínkování, níže navržené jízdní řády by pak měly platit od 4.3.2018. Naší obce se dotknou změny jízdních řádů linek 480431 (Prostějov-Drahany-Rozstání,Baldovec) a 480433 (Prostějov-Protivanov-Drahany-Rozstání).
Přehled změn u jednotlivých linek zobrazíte kliknutím na tlačítko informací vpravo.
Prostějov-Drahany-Rozstání,Baldovec
Prostějov-Protivanov-Drahany-Rozstání

další informace

aktualizováno dne 30.11.2017


logo HZSPravidla volání na tísňovou linku

Tísňové linky jsou určeny pro nahlášení události ohrožující zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup. V ČR jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
150-Hasičský záchranný sbor ČR, 158-Policie ČR, 155-Zdravotnická záchranná služba, 156-Měststká (obecní) policie, 112-Jednotné evropské číslo tísňového volání.
Další informace najdete na odkazu vpravo nebo na www.hzsol.cz

další informace

Aktualizováno dne 9.2.2018


Kreativní jarní prázdniny 2018

V týdnu od 12.3. do 16.3.2018 se v budově Vzdělávacího centra TGM v Drahanech budou konat Kreativní jarní prázdniny. Začátek každý den v 800, ukončení ve 1200. Sebou si vezměte přezůvky, nůžky, psací potřeby, lepidlo, pastelky, svačinu, pití a dobrou náladu.
Vstupné na 1 den 30,- Kč, celý týden 100,- Kč

Program
Pondělí 12.3.2018 olympijský den
Úterý 13.3.2018 fimo den
Středa 14.3.2018 náramkový den
Čtvrtek 15.3.2018 kreativní den
Pátek 16.3.2018 velikonoční den
Srdečně zve Mgr. Milan Marek, starosta.

Aktualizováno dne 8.2.2018


Městys Protivanov

Městys Protivanov nabízí k pronájmu nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 375, ulice Bukovská. Jedná se o místnost o rozměrech cca 34,2 m2 + sociální zařízení.
Bližší informace na Úřadu městyse Protivanov, Náměstí 32, 798 48 Protivanov.
Tel: 582 399 135
E-mail: starosta@protivanov.com

další informace

aktualizováno dne 10.1.2018


Webové stránky farnosti

Od ledna 2018 začínají fungovat webové stránky farnosti Drahany a to na adrese www.farnost-drahany.webnode.cz

aktualizováno dne 4.1.2018


Ohlašovací povinnost k poplatku ze psů

Dle nově platné legislativy přibyla povinnost evidovat psy v naší obci. Z toho vyplývá i povinnost vyplňovat a evidovat přihlášky k psům. Žádáme proto občany, aby tuto přihlášku vyplnili buď na úřadu městyse, nebo elektronicky s následným zasláním na e-mail městyse : oudrahany@iol.cz.
Přihlášku je možné stáhnout ve formátu *.pdf nebo *.docx

aktualizováno dne 28.12.2017


Oprava budov

V letošním roce došlo k rekonstrukci sociálních zařízení na úřadu městyse, výměně oken a nátěru střechy na hasičské zbrojnici, rekonstrukci obřadní síně a opravě šaten, sociálního zařízení a přípravny na budově vzdělávacího centra.
Projekt "Oprava budov v majetku Městyse Drahany" byl realizován za finančního příspěvku ve výši 300.000,- Kč z Olomouckého kraje - Programu obnovy venkova 2017.

aktualizováno dne 7.12.2017


Vybavení pro JSDH Drahany

Městys Drahany pořídil i díky finančímu příspěvku poskytnutému na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckéo kraje v roce 2017 ve výši 10.000,- Kč novou motorovou pilu včetně příslušenství v celkové pořizovací hodnotě 20.017,- Kč.

aktualizováno dne 7.12.2017


Cena vodného pro rok 2018

Společnost m.i.s. informuje, že pro Svazek obcí Drahanská vrchovina se cena vodného z důvodu zvýšení nákladů na vodu předanou VAS Boskovice a navýšení cen dodávky energii stanovuje pro rok 2018 na 59,97 Kč/m3 včetně 15% DPH.

další informace

aktualizováno dne 30.11.2017


E.ON Česká republika

Společnost E.ON Distribuce, a.s. informuje občany o povinnosti provést v souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve zněná pozdějších předpisů ořez nebo odstranění dřevin v nezbytném rozsahu (bližší viz. i -informace) v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy.
V případě, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin, mohou zaměstnanci naší společnosti nebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásady do dřevin provést vlastními prostředky.

další informace

aktualizováno dne 17.10.2017


Změna čísla účtu Č.O.V.

Z organizačních důvodů se pro platbu záloh a faktur za stočné pro Č.O.V. Drahany mění číslo účtu na 279842327/0300. Změna bude v platnosti od nového hospodářského roku Č.O.V. tedy od 1.7.2017 (faktury za období 1.7.2016 - 30.6.2017 budou již placeny na nový účet)
Stávající číslo účtu (272890246/0300) bude ještě po přechodnou dobu v platnosti.

aktualizováno dne 2.6.2017


Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web