Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Aktuality


Uzavírka silnice II/377

Z důvodu opravy komunikace v obcích Soběsuky a Žarovice dojde v termínu 13.9. - 24.9.2017 k úplné uzavírce silnice II/377 v těchto obcích. Objízdá trasa bude vedena přes obce Malé Hradisko, Stínava a Vícov.

aktualizováno dne 21.8.2017


Mobilní sběr - podzim 2017

Společnost FCC Prostějov informuje občany o organizaci pravidelného podzimního úklidu formou mobilního sběru, který proběhne dne 16.9.2017
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny 14.9.2017 od 1400
Nebezpečný odpad, pneumatiky a vyřazené elektrozařízení bude možno předat zaměstnancům společnosti FCC Prostějov dne 16.9.2017 od 1145 do 1245

další informace

aktualizováno dne 16.8.2017


Nabídka práce

Železárny Annahütte spol. s r.o., Dolní 100, 796 01 Prostějov přijme zaměstnance na dělnické pozice.
Nabízíme:
- měsíční mzdu až 25.000 Kč (dle zařazení)
- cestovní náklady hradí zaměstnavatel
- 5 týdnů dovolené
- závodní stravování
- řada zaměstnaneckých benefitů: rekreace, v závodním středisku, dětské tábory a další
Pořadujeme:
- dobrý zdravotní stav
- časovou flexibilitu (třísmměnný provoz)
Kontaktní osoba:
- Ing Pavla Kňávová
- tel: 725 431 451 (denně mezi 800 -900 a 1400-1500
- e-mail: knavova@annahutte.cz
Bližší informace na úřadu městyse Drahany

aktualizováno dne 16.8.2017


Omezení rybolovu na PPN Jandovka

Dne 31.srpna 2017 je zakázán výkon práva rybolovu na PPN Jandovka z důvodu vojenského výcviku. Zákaz platí po celém obvodu vodní plochy. V terénu zákaz výkonu práva rybolovu oznamuje informační tabule umístěná na příjezdu k PPN Jandovka

další informace

aktualizováno dne 14.8.2017


Uzavření komunikace Repešský žleb

Ve dnech 16.8. - 23.8.2017 bude neveřejná účelová komunikace Repešský žleb, která je intenzivně využívaná jako cyklostezka, zcela uzavřena z důvodu opravy propustku a to bez možnosti objížďky.

další informace

aktualizováno dne 7.8.2016


Přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekontrukci, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 25.8.2017 od 730 do 1430 a to v celé obci Drahany

další informace

aktualizováno dne 31.7.2017


Oprava silnice II/377 (úsek Niva-Vysočany)

Z důvodu provádění opravy komunikace bude ve dnech 31.7.2017 - 9.12.2017 zcela uzavřena komunikace II/377 v úseku Niva - Vysočany a částečně uzavřena v úseku Niva - Drahany

další informace

aktualizováno dne 31.7.2017


Farnost Drahany

Pan farář Vincens Svák oznamuje, že v parku vedle kostela umístil houpací lavičku. Tuto lavičku daruje k užívání všem našim občanům. Jménem Městyse Drahany panu faráři děkujeme a žádáme všchny občany, aby se k tomuto daru chovali ohleduplně a šetrně.

lavička

aktualizováno dne 9.7.2017


Změna čísla účtu Č.O.V.

Z organizačních důvodů se pro platbu záloh a faktur za stočné pro Č.O.V. Drahany mění číslo účtu na 279842327/0300. Změna bude v platnosti od nového hospodářského roku Č.O.V. tedy od 1.7.2017 (faktury za období 1.7.2016 - 30.6.2017 budou již placeny na nový účet)
Stávající číslo účtu (272890246/0300) bude ještě po přechodnou dobu v platnosti.

aktualizováno dne 2.6.2017


Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web