Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Aktuality


Kamenictví Miroslav Gál

Kamenictví Miroslav Gál nabízí: nové pomníkové sestavy, krytí hrobů různých tvarů a odstínů, renovace starých pomníků, broušení teras, prodej náhrobních doplňků (lampy, vázy, kříže, drť, ...), parapety, krby, schody.
Telefon: 777 888 332
e-mail: kamenictvigal@email.cz
web: www.kamenictvigal.stranky1.cz

poradenství, zaměření a rozvoz po celé ČR zdarma!

další informace

aktualizováno dne 20.10.2017


E.ON Česká republika

Společnost E.ON Distribuce, a.s. informuje občany o povinnosti provést v souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve zněná pozdějších předpisů ořez nebo odstranění dřevin v nezbytném rozsahu (bližší viz. i -informace) v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy.
V případě, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin, mohou zaměstnanci naší společnosti nebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásady do dřevin provést vlastními prostředky.

další informace

aktualizováno dne 17.10.2017


Újezdní úřad Březina

Dne 18.10.2017 bude z provozních důvodů uzavřena podatelna a kontaktní místo Czech POINT u ÚÚř Březina. V tento den nebude možné vyřídit povolení ke vstupu na území vojenského újezdu, provést vidimaci a legitimaci a vyřídit žádosti o ověřené výpisy z ISVS.
Nejbližší úřední den je 23.10.2017.

aktualizováno dne 9.10.2017


Volby do poslanecké sněmovny

V pátek 20.října 2017 od 1400 do 2200 a v sobotu 21. října 2017 od 800 do 1400 se v zasedací místnosti úřadu Městyse uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb muže volič obdržet hlasovací lísty i ve volební místnosti.

další informace

aktualizováno dne 5.10.2017


Charitativní koncert v Malém Hradisku

ZUŠ Konice ve spolupráci s obecním úřadem Malé Hradisko pořádá v sobotu 21.10.2017 v 1500 Charitativní koncert pro trojčata Koláčkovy z Újezdu u Brna. Koncert se koná v kulturním domě v Malém Hradisku, vystoupí Holóbkova mozeka, skupina Tamdem a jejich hosté.

další informace

aktualizováno dne 20.9.2017


Oprava silnice II/377 (úsek Niva-Vysočany)

Z důvodu provádění opravy komunikace bude ve dnech 31.7.2017 - 9.12.2017 zcela uzavřena komunikace II/377 v úseku Niva - Vysočany a částečně uzavřena v úseku Niva - Drahany

další informace

aktualizováno dne 31.7.2017


Změna čísla účtu Č.O.V.

Z organizačních důvodů se pro platbu záloh a faktur za stočné pro Č.O.V. Drahany mění číslo účtu na 279842327/0300. Změna bude v platnosti od nového hospodářského roku Č.O.V. tedy od 1.7.2017 (faktury za období 1.7.2016 - 30.6.2017 budou již placeny na nový účet)
Stávající číslo účtu (272890246/0300) bude ještě po přechodnou dobu v platnosti.

aktualizováno dne 2.6.2017


Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web