Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Aktuality


Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Nebezpečí o Vánocích a na Silvestra
Blíží se vánoční svátky a poslední dny v roce si všichni přejeme strávit v klidu a pohodě. V tomto adventním čase si málokdo z nás připustí možnost, že by Vánoce nestrávil v teple domova, ale zůstal by sám venku na ulici a díval se, jak mu hoří byt. Abychom se mohli v klidu těšit z vánoční pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, dodržujte tato základní pravidla:

Vánoce Silvestr

více informací najdete na http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx


Zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Drahany se bude konat v pondělí dne 18. prosince 2017 v 1800 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Drahany

další informace

aktualizováno dne 9.12.2017


Oprava budov

V letošním roce došlo k rekonstrukci sociálních zařízení na úřadu městyse, výměně oken a nátěru střechy na hasičské zbrojnici, rekonstrukci obřadní síně a opravě šaten, sociálního zařízení a přípravny na budově vzdělávacího centra.
Projekt "Oprava budov v majetku Městyse Drahany" byl realizován za finančního příspěvku ve výši 300.000,- Kč z Olomouckého kraje - Programu obnovy venkova 2017.

aktualizováno dne 7.12.2017


Vybavení pro JSDH Drahany

Městys Drahany pořídil i díky finančímu příspěvku poskytnutému na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckéo kraje v roce 2017 ve výši 10.000,- Kč novou motorovou pilu včetně příslušenství v celkové pořizovací hodnotě 20.017,- Kč.

aktualizováno dne 7.12.2017


Zálohy na stočné

Zálohy na stočné v hotovosti bude možné zaplatit na úřadu městyse Drahany v úřední hodiny
ve dnech 19. a 20.12.2017.

aktualizováno dne 6.12.2017


Vánoční výstava Drahany

Městys Drahany Vás srdečně zve na vánoční výstavu, která se v zasedací místnosti úřadu městyse uskutční ve dnech od 11.12.2017 do 15.12.2017.
V úterý 12.12. a ve čtvrtek 14.12. se od 1430 do 1530 konají pro děti adventní dílny. Vstupné je 30Kč/dítě a 1 den, nebo 50 Kč/dítě a 2 dny.

další informace

aktualizováno dne 6.12.2017


Pošta Drahany

Vedoucí pošty oznamuje, že nové telefonní číslo na poštu v Drahanech je 954 279 861.

aktualizováno dne 6.12.2017


Újezdní úřad Březina

Ve dnech 21.12.2017 - 2.1.2018 bude Újezdní úřad Březina z provozních důvodů zcela uzavřen. Po tuto dobu nebude možné vyřídit povolení ke vstupu a vjezdu na území újezdu.
Ve dnech 14.12.2017 - 15.1.2018 bude u našeho úřadu z provozních důvodů uzavřeno kontaktní místo Czech POINT. Po tuto dobu nebude možné vyřídit žádost o ověřené výstupy z ISVS a provést ověřování shody podpisu a listiny.

aktualizováno dne 6.12.2017


Cena vodného pro rok 2018

Společnost m.i.s. informuje, že pro Svazek obcí Drahanská vrchovina se cena vodného z důvodu zvýšení nákladů na vodu předanou VAS Boskovice a navýšení cen dodávky energii stanovuje pro rok 2018 na 59,97 Kč/m3 včetně 15% DPH.

další informace

aktualizováno dne 30.11.2017


Nové jízdní řády

Od 1.1.2018 budou platit nové jízdní řády, a to na trasách:
Prostějov-Drahany-Rozstání,Baldovec
Prostějov-Protivanov-Drahany-Rozstání

aktualizováno dne 30.11.2017


Počítačová soutěž

Tak jako v minulých letech se i letos žáci JMZŠ a MŠ Drahany zůčastnili soutěže "Dobrodružství s počítačem", kterou pořádalo Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Soutěž se uskutečnila ve čtvrtek 16. listopadu 2017 a žáci naší školy se umístili na výborném třetím místě. Gratulujeme!

další informace

aktualizováno dne 20.11.2017


Nabídka práce

Firma PEDOP s.r.o Lipovec přijme:
- řidiče skupiny C a E na sklápěcí vůž 8x4. Požadujeme kartu do digitálního tachografu a kartu řidiče.
- strojníka pro obsluhu pásových rypadel a kolových nakladačů.
Volejte na telefon 606 209 665 nebo pište na e-mail: pedop@pedop.cz

aktualizováno dne 8.11.2017


E.ON Česká republika

Společnost E.ON Distribuce, a.s. informuje občany o povinnosti provést v souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve zněná pozdějších předpisů ořez nebo odstranění dřevin v nezbytném rozsahu (bližší viz. i -informace) v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy.
V případě, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin, mohou zaměstnanci naší společnosti nebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásady do dřevin provést vlastními prostředky.

další informace

aktualizováno dne 17.10.2017


Změna čísla účtu Č.O.V.

Z organizačních důvodů se pro platbu záloh a faktur za stočné pro Č.O.V. Drahany mění číslo účtu na 279842327/0300. Změna bude v platnosti od nového hospodářského roku Č.O.V. tedy od 1.7.2017 (faktury za období 1.7.2016 - 30.6.2017 budou již placeny na nový účet)
Stávající číslo účtu (272890246/0300) bude ještě po přechodnou dobu v platnosti.

aktualizováno dne 2.6.2017


Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web